Kedže si vždy pred dovolenkou zisťujem všetko možné o danom mieste dovolenky,ako aj plánujem,kam by sme mohli ísť pozrieť čo všetko vidieť,tak som sa rozhodla,že svoje zápisky zverejním,aby mohli taktiež pomôcť niekomu inému,kto sa na dané miesto tiež chystá,alebo sa rozhoduje či tam ísť či nie :o)