Láska je akousi jednotiacou silou.
(sv.TA I q.37 a.1)

Láska nie je v nás prirodzene, ani nie je spôsobená našimi skutkami, ale je vliata Bohom.
(sv.TA II/II q.24 a.1)

Láska sa môže zväčšovať donekonečna.
(sv.TA II/II q.24 a.7)

Láska zo strany človeka je dokonalá vtedy, keď miluje, koľko môže.
(sv.TA II/II q.24 a.8)

Bez lásky sme si sami na obtiaž, cez lásku znášame jeden druhého.
(sv.Augustín)

Láska sa viac cíti, keď ju prezrádza jej chýbanie.
(sv.Augustín)

Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť.
(sv.Augustín)

Kto miluje, musí tiež byť odhodlaný trpieť.
(L.Balling)

Lásku si zo srdca človek nemôže vytrhnúť, to nie je boľavý zub.
(Balzac)

Pre srdce nejestvujú „malé veci“.
(Balzac)

Láska je strašná, keď nie je opätovaná.
(E.Baumann)

Zblázniť sa je tiež formou lásky.
(A.Berková)

Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska.
(D.Bonhoeffer)

V láske musíš trikrát dať, skôr ako smieš raz prijať.
(Brazílska múdrosť)

Láska, ktorá sa zrodí odrazu, sa najdlhšie lieči.
(J.Bruyére)

Bez „ty“ sa nikto nemôže stať „ja“.
(M.Buber)

Láska sa podobá osýpkam: čím sú zaľúbenci starší, tým je to pre nich nebezpečnejšia choroba.
(Byron)

Kto miluje, klame.
(Byron)

Tento svet bez lásky je ako mŕtvy a vždy príde chvíľa, kedy je človek unavený väzením, prácou, i odvahou, a túži len po milovanej tvári a po srdci rozradostenom nehou.
(A.Camus)

Pravá láska je nedeliteľná, vznikne úplne sama od seba a nemožno si ju vynútiť.
(M.de Cervantes)

Rozum a láska sú zarytí nepriatelia.
(P.Corneille)

Pre milujúceho niet nič ťažkého.
(Cicero)

Priateľstvo sa môže skončiť láskou, ale láska sa nikdy nemôže skončiť priateľstvom.
(Ch.Colton)

Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.
(Dante)

Lebo kto miluje, ten chce darovať seba samého.
(DiM 7, J.P.II.)

Nedá sa žít celkom bez lásky, i keď zostávajú už iba slová, i tak ju možno prežívať. To najhoršie je nemilovať, myslím že to neexistuje.
(M.Duras)

Láska môže slúžiť na zabíjanie času, ale čas čoskoro zabije lásku.
(Eschenbachová)

Ale ja niekoho musím milovať, inak by to bol biedny život.
(Einstein)

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje.
(P.Eluard)

Žena trpí láskou viac ako muž, ale vie to lepšie utajiť.
(Euripides)

Ľúbiť, to neznamená pozerať sa jeden na druhého, to znamená pozerať sa spolu tým istým smerom.
(Exupéry)

Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.
(Exupéry)

Túžba po láske je láska. A hľaď, už si zachránený, keď sa pokúšaš putovať láske naproti.
(Exupéry)

Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena.
(Exupéry)

Láska je volanie po láske.
(Exupéry)

Túžba po láske je stále ešte láska.
(Exupéry)

Miluješ pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.
(Exupéry)

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.
(Exupéry)

Láska nerobí človeka slepým, ale vidiacim – vnímavým pre hodnoty.
(V.E.Frankl)

Milujúci miluje nielen niečo „na“ milovanom človeku, ale práve jeho samého; teda nie niečo, čo milovaný človek „má“,
ale práve to, čím milovaný človek „je“.
(V.E.Frankl)

O človeku, ktorého milujeme, môžeme najmenej povedať, aký vlastne je.
(M.Frisch)

Ak miluje človek len jedného človeka a ku všetkým ostatným ľuďom je ľahostajný, nie je jeho láska nič iného než symbiotické pripútanie či rozšírené sebectvo.
(E.Fromm)

Lepšie je byť smutný s láskou, než veselý bez nej.
(Goethe)

Odkiaľ máme život? Z lásky. bez čoho by sme boli stratení? Bez lásky. Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska.
(Goethe)

Treba zabiť mnoho lások, aby došlo k láske.
(Gourmont)

Láska je ako osýpky, všetci ju musíme prekonať. Ako osýpky nás tiež postihne iba raz. Nemusíme sa preto obávať, že ju dostaneme druhýkrát.
(J.K.Jerome)

Človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
(Kempenský)

Láska necíti bremeno, nedbá na námahy; trúfa si na viac, ako zvládze; nevyhovára sa na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže.
(Kempenský)

Niekoho milovať znamená ako jediný vidieť zázrak, ktorí iní nevidia.
(Mauriac)

Lásky iných sú pre nás temer vždy nepochopiteľné.
(A.Maurois)

Zo všetkého, čo je večné, je láska najkratšia.
(Moliére)

Láska sa nevyprosí, ani nevyhrozí.
(B.Němcová)

Vždy viac milovať, ako byť milovaní a nikdy nebyť tými druhými.
(Nietzsche)

Láska sa podobá Bohu v tom,že na stretnutie s nou treba verit.
(U.Ojetti)

Skutočná láska sa veľakrát objavuje v situáciách, kedy pocit lásky chýba, kedy jednáme láskyplne napriek tomu, že lásku nepociťujeme.
(M.S.Peck)

Milovať môžeme začať len to, čo je pre nás tak či onak významné.
(M.S.Peck)

Ak sa zblížime s iným človekom, je to nutne spojené s rizikom, že nás opustí a zanechá nás v samote ešte krutejšej ako predtým.
(M.S.Peck)

Keď je láska vlažná, treba ju prihriať, alebo vyhodiť. Láska sa nedá uchovávať v chlade.
(E.Piaf)

Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke.
(Remarque)

S pravou láskou je to ako so zjaveniami duchov: každý o nich hovorí, ale málokto ich videl.
(Rochefoucauld)

Je viacero liekov, ktoré liečia lásku, ale neexistuje žiadny, ktorý by bol úplne spoľahlivý.
(Rochefoucauld)

Ako dobré je milovať a veriť nevyčerpateľne! Všetko, čoho sa dotkne láska je zachránené od smrti.
(R.Roland)

Len keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.
(J.Ruskin)

Láska to je šťastie, ktoré si dávame navzájom.
(G.Sandová)

Kto miluje a žiada opätovanie, je boháč, ktorý žobre od chudobného.
(C.Sbarbaro)

Láska je ako decko: túži po všetkom, čo vidí.
(Shakespeare)

Zamilovaní sú vždy rýchlejší ako hodiny.
(Shakespeare)

Choroba je nákazlivá, kiežby bola aj láska.
(Shakespeare)

Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá.
(L.Simajchl)

Kto miluje, hovorí ty, nie ja.
(K.Spiecker)

Srdce je náhradou za všetko. No srdce nenahradí nič.
(P.Strauss)

Láska začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby druhého ako svoje vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité.
(H.S.Sullivan)

Ako slza je láska: v oku vzniká, do srdca preniká.
(P.Syrus)

Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.
(sv.Terezka)

Láska je otvorená fľaša sódovky: vyprchá rýchlejšie, ako sa stačíme napiť.
(M.Twain)

Láska je ako mesiac: keď nerastie, zmenšuje sa.
(Valéry)

Boli sme dvaja, a mali sme len jedno srdce.
(F.Villon)

V láske sa všetky cesty končia rovnako – rozčarovaním.
(O.Wilde)

Nihil amatum nisi cognitum – Nemožno milovať to, čo sa prv nepozná.

Plač, láska, plač len, ak máš za kým.
(M.Válek)

Keď ľúbime, ľúbime celého človeka takého aký je, nie takého,
akým chceme aby bol.
(Tolstoj)

Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.
(sv.Terezka)

Láska to je šťastie, ktoré si dávame navzájom.
(G.Sandová)

Láska je nielen motívom zásadných zmien, ale i zdrojom odvahy postúpiť sprievodné riziko.
(M.S.Peck)

Nikto nie sme ostrovom samým pre seba.
(J. Donne)

Z lásky sa najlepšie vylieči ten, kto sa vylieči prvý.
(Rochefoucauld)

Mať čas pre druhého je ako položiť za neho kúsok zo života.
(P.Rosso)

Iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať.
(Rochefoucauld)

Všetok čas, ktorý nie je naplnený láskou, je stratený čas.
(T.Tasso)