Umiestnenie Smolenického zámku je na severnej strane obce. Vybudovaný bol na začiatku nášho storočia na ruinách starého hradu. Starý hrad bol vybudovaný v polovici 15. storočia. Jednotliví majitelia ho zväčšovali a prispôsobovali svojim potrebám a vkusu.  Smolenický hrad neobývali zo začiatku zemepáni. V 15. storočí patril kráľovi. Bolo v ňom ubytované vojsko, a plnil úlohu stážneho hradu.