Láska môže zomrieť na pravdu,priateľstvo na lož.
(Bonnard) 
Priateľstvo je láska bez krídel.
(Byron) 

O priateľstve môžeme hovoriť len tam, kde je vzájomná láska.
(Aristoteles) 

Azda musí človek pocítiť najprv lásku, aby dobre rozumel priateľstvu.
(Chamford) 

Nikdy sám seba človek nevie tak poznať,ako ho pozná pravý, skutočný priateľ.
(Lope de Vege) 

Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratí priateľa.
(Bacon) 

Kto je priateľ? Prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel.
(Marden) 

Neste si vzájomne bremená.
(Gal 6,2) 

Čo môžeme cez priateľov, môžeme akosi zo seba.
(sv.TA II/I q.109 a.4) 

Kto má priateľa, modli sa, aby ti zostal. Kto žiadneho nemá, modli sa, aby si ho dostal.
(sv. Augustín) 

Vrcholom priateľstva nie je, keď odhalíme svojmu priateľovi svoje chyby, ale ak mu odhalíme jeho chyby.

Ak Ťa niekto zradí raz, je to jeho chyba,Ak Ťa zradí dvakrát, je to Tvoja chyba.

V svojom živote stretneš mnoho ľudí,ale len skutoční priatelia zanechajú stopy v Tvojom srdci.