Národný park Plitvické jazerá (chorv. Nacionalni park Plitvička jezera) je najznámejší národný park v Chorvátsku, ktorý leží v Licko-senjskej župe.  Nachádza sa na hornom toku rieky Korana medzi horskými vápencovými masívmi Velká a Malá Kapela a Pleševica medzi mestami Karlovac a Zadar v blízkosti hranice s Bosnou a Hercegovinou. Krasové jazerá sú terasovito rozložené a spojené prietokmi. Nachádza sa tu 140 vodopádov, 20 jaskýň a žriediel. Rozloha parku je 29 482 ha. Lesy sú bukové, jedľové, smrekové a tisové. Žijú tu medvede, líšky, srnce a diviaky.